Om Midtjysk Flyveskole

Approved Training Organisation

Om Midtjysk Flyveskole - flyveteori-skole

Midtjysk Flyveskole er en såkaldt Approved Training Organisation (forkortes ATO), det vil sige en flyveteori-skole, som Trafrik-Bygge og  Boligstyrelsen er registreret har udstedt autorisation til at udføre flyveteori, radiokommunikation og praktisk skoleflyvning.

Klik her for at se flyveskolens autorisation samt hvilke kurser, autorisationen gælder.

Skolen tilknyttede instruktører: Henning Andersen og Lotta Sandsgaard og teoretiske underviser: Henning Andersen. På Midtjysk Flyveskole underviser vi i LAPL- og PPL-teori til motorfly og ultralet, i dansk og engelsk PPL-radiokommunikation samt praktisk PPL(A) og LAPL- praktisk skoling. Samt desuden også I Nat-VFR og diverse omskolinger.

Til praktisk skoling PPL(A) og LAPL(A) benyttes Cessna 172 (benzin eller diesel) samt Piper 28

EU’s nye persondataforordning (GDPR) trådte i kraft den 25/5 2018. Du kan se Midtjysk Flyveskoles persondatapolitik vedr. teorikurser her og praktisk skoling her. Du kan bl.a. læse om, hvordan skolen opbevarer dine data, og hvad dine egne rettigheder er.

Midtjysk Flyveskole adskiller sig fra andre flyveskoler ved at tilbyde teoridelen som DistanceLearning suppleret med klassetimer i det omfang, den studerende finder nødvendigt. Det betyder, at du kan gennemføre et teoriforløb på alt mellem 4 uger og 4 år. Midtjysk Flyveskole er den flyveskole i Danmark, der har den største erfaring med DistanceLearning-kurser til PPL-teori og -radio. På skolen har vi ikke alene elever fra hele Danmark, men også fra udlandet og på fx skibe.

Hundredevis af elever har gennemgået Midtjysk Flyveskoles DistanceLearning-kurset og der er altid over 100 elever tilmeldt skolens kurser.

Vi opdateret vores materialer og laver nye opgaver HELE TIDEN. Det kan vi gøre, fordi vore materialer er online og interaktive. Det betyder, at materialer og opgaver altid lever op til såvel myndighedernes krav som de opgaver, der stilles til de afsluttende prøver.

Midtjysk Flyveskoles mål er at uddanne flyveinteresserede til at kunne flyve privatfly til en rimelig pris, hvor kvalitet og seriøsitet samtidig er i top. Et andet af flyveskolens mål er, at det skal være sjovt at tage et flyvecertifikat. At tage et flyvecertifikat er nemlig både tidskrævende og ikke helt billigt. Derfor er det vigtigt for flyveskolen, at undervisningen foregår på en inspirerende måde, så du som kursist bliver engageret og motiveret.

I Midtjysk Flyveskole foregår undervisning og skoling, når du har tid. Det betyder fx at praktisk skoling foregår på alle tider af døgnet alle årets dage fx aften og weekend samt i ferier.

Flyveskolen underviser i:

 • Teori til privatflyvercertifikat til: (motorfly) PPL(A) og LAPL og (ultralet) UL
 • VHF-radiokommunikation (dansk (N-BEG) og engelsk (BEG))
 • Praktisk skoling PPL(A), LAPL, VFR-nat, diverse omskolinger

Skolen henviser gerne til udbydere af PPL(H)-teori samt praktisk skoling ultralet og PPL(H).

Vore undervisere og instruktører er enten professionelle piloter eller piloter, som har taget en del af de erhvervsmæssige uddannelser. Såvel vore teoriundervisere som de instruktører, vi har tilknyttet det praktiske forløb, har mange års erfaring.

Du er meget velkommen til at kontakte skolen for yderligere informationer eller downloade vores brochure (klik her.). Flyveskolen kontaktes på 2818 6746 (også aften og weekend) eller mail til h.b.sunds@secret.dk

Herunder kan du se, hvad skolen tilbyder:

Hvert efterår, når dagene bliver korte, starter årets teorihold.  Der undervises mandag og onsdag aften fra 19.00 til 22.00 fra starten af september til starten af december. Herefter er der prøve. Du kan vælge at møde én af aftnerne eller begge. Efter jul gentages kurset, men nu byttes rundt på aftnerne, således at de fag, der lå om mandagen før jul, nu er om onsdagen.

Aftenskoleundervisningen kan kombineres med Distance Learning efter eget valg (uden eksta omkostninger for dig).

Undervisningen er delt op i flg. fag:

 • Luftfartsret.
 • Menneskelig ydeevne.
 • Meteorologi.
 • Flyvepræstation og planlægning.
 • Navigation.
 • Flyveprincipper.
 • Operationelle procedurer.
 • Generel luftfartøjskendskab.

Før du kan blive indstillet til prøve gennem Midtjysk Flyveskole, skal du have bestået Midtjysk Flyveskoles indstillingsprøve.
Når du har bestået alle 8 fag, får du et PPL(A)-teoribevis (gælder også til UL og LAPL).

Herefter skal du have et nationalt radiokursus (N-BEG). Det tilbyder Midtjysk Flyveskole også som Distance Learning.
Klik her for at læse mere om PPL-teori.
Klik her for at læse mere om PPL-certifikat.

Distance Learning (netkursus) er tilbuddet til dig, der ikke har mulighed for at møde personligt op til undervisningen eller som bare gerne vil bruge tiden anderledes. Distance Learning tager du, når det passer dig og i det tempo, der passer dig. Distance Learning kan kombineres med aftenskoleundervisning (uden ekstraomkostninger for dig).

PPL(A/UL)/LAPL Distance Learning består af en i-bog, et antal videoer, interaktive on-line teoriprøver samt em masse spørgsmål med responssvar.
Fagene i PPL(A/UL)/LAPL Distance Leaning er de samme som PPL(A/UL)/LAPL aftenskoleundervisning, og du går til prøve sammen med aftenskoleholdet.

Fagene er:

 • Luftfartsret.
 • Menneskelig ydeevne.
 • Meteorologi.
 • Flyvepræstation og planlægning.
 • Navigation.
 • Flyveprincipper.
 • Operationelle procedurer.
 • Generel luftfartøjskendskab.

Før du kan blive indstillet til prøve gennem Midtjysk Flyveskole, skal du have bestået Midtjysk Flyveskoles indstillingsprøve.
Når du har bestået alle 8 fag, får du et PPL(A)-teoribevis (gælder også til UL og LAPL).

Herefter skal du have et nationalt radiokursus (N-BEG). Det tilbyder Midtjysk Flyveskole også som enten klasseundervisning eller Distance Learning.
Klik her for at læse mere om PPL-teori.
Klik her for at læse mere om Distance Learning.
Klik her for at læse mere om PPL-certifikat.

N-BEG radiokursus (nationalt radiokommunikation) afvikles flere gange årligt. Det første hold starter i starten af december (efter den første halve års undervisning). Alle kan melde sig til, også hvis du skal have UL-certifikat eller du ”blot” skal være passager i et fly.

Undervisningen foregår oftest som aftenskoleundevisning, men kan kombineres med Distance Learning (uden eksta omkostninger for dig) eller tages alene som Distance Learning med to-vejskommunikation over Skype.

Undervisningen omfatter:

 • Radioteori
 • Fraseologi

Undervisningen afsluttes med en prøve overfor Trafikstyrelsen. Består du prøven, får du et N-BEG-radiocertifikat.
Klik her for at læse mere om PPL-radiokommunikation.
Klik her for at læse mere om N-BEG radiocertifikat.

BEG radiokursus (international (engelsk) radiokommunikation) er for piloter og radio-operatører, som ønsker at kommunikere på engelsk i forbindelse med flyvningen. Det er noget mere krævende end N-BEG. Det er en fordel at have N-BEG, før man påbegynder BEG-radiokommunikation.

Undervisningen omfatter:

 • Radioteori
 • Fraseologi

Undervisningen foregår oftest som aftenskoleundevisning, men kan kombineres med Distance Learning (uden eksta omkostninger for dig) eller tages alene som Distance Learning med to-vejskommunikation over Skype.

Undervisningen afsluttes med en prøve overfor Trafikstyrelsen. Består du prøven, får du et BEG-radiocertifikat.
Klik her for at læse mere om PPL-radiokommunikation.

Distance Learning er tilbuddet til dig, der ikke har mulighed for at møde personligt op til undervisningen eller som bare gerne vil bruge tiden anderledes. Distance Learning tager du, når det passer dig og i det tempo, der passer dig.

Du kan tage både nationalt BEG-radiokommunikation og internationalt N-BEG-radiokommunikation som Distance Learning kurser. Du kan også kombineres Distance Learning med aftenskole (uden eksta omkostninger for dig).

For vore Distance Learning radio-kurser gælder dog, at hvis du ønsker at blive indstillet til prøve gennem Midtjysk Flyveskole skal du have gennemgået Midtjysk Flyveskoles fraseologi-kursus (N-BEG og BEG) og indstillingsprøve.

Fagene i radiokommunikation er:

 • Teori
 • Fraseologi

Undervisningen afsluttes med en prøve overfor Trafikstyrelsen. Består du prøven, får du et BEG- hhv. N-BEG-radiocertifikat.
Klik her for at læse mere om PPL-radiokommunikation.
Klik her for at læse mere om N-BEG radiocertifikat.
Klik her for at læse mere om Distance Learning.

PPL(A)-skolingen kan starte, før du er færdig med den teoretiske undervisning – ja, faktisk før du starter på teorien. Det kan være en fordel at have set tingene i praksis, så det anbefales, at du starter praktisk skoling senest, mens du går til teori. Det er optimalt at have nået minimum 4 lektioner før teoriprøven.

Der skal skoles minimum 45 timer hvoraf 25 timer skal være med instruktør, og mindst 10 timer skal være soloflyvning. Du kan flyve på eget fly, hvis det er godkendt til PPL(A) praktisk skoling.

Den praktiske skoling afsluttes med en praktisk prøve overfor Trafikstyrelsen. Består du den, får du et PPL(A)-bevis (privatflyvercertifikat).
Klik her for at læse mere om PPL(A)-skoling.
Klik her for at læse mere om PPL-certifikat.
Du kan udvide dit PPL(A) certifikat med andre flycertifikater.

Når du har erhvervet dit PPL(A)-certifikat, skal du holde det ved lige ved at flyve jævnligt. Derudover skal du hvert andet år have en træningstime med en flyveinstruktør, som vil tjekke din teori og din praktiske flyvning. Du kan udvide dit PPL(A) cetifikat til VFR-Nat (tilladelse til at flyve VFR flyvning om nattet). Se mere herunder.

Du kan også blive omskolet til at kunne flyve mere avancerede flytyper fx EFIS, AVIDYNE eller G1000. Se mere herunder. Midtjysk Flyveskole klarer såvel diverse omskolinger og VFR-nat som den tilbagevendende træningstime (gratis, hvis du er medlem af Midtjysk Flyveklub). Se mere herunder.

Som PPL-pilot har du lov til at flyve i tusmørkeperioden, indtil solen er et vist antal grader under horisonten. Dit PPL-certifikat kan imidlertid udvides til at omfatte natflyvning. Det kræver blot, at du har nogle teoritimer og lidt praktisk natskoling med en instruktør fx fra Midtjysk Flyveskole. Undervisningen er individuel, men kan også foregå i små hold.

Undervisning omfatter:

 • Teori VFR-nat
 • Min. 5 timers natskoling med instruktør

Klik her for at læse mere om VFR-Nat.

Når du har fået dit PPL-certifikat, har du lov til at være fartøjschef på en række forskellige flytyper.  Det kræver imidlertid i de fleste tilfælde en omskoling. Omskolingen tager som regel ikke ret lang til: lidt teori og 1-2 timers flyvning. Midtjysk Flyveskole kan omskole til de fleste af de flytyper, du må flyve med PPL-certifikatet.

Når du har fået dit PPL-certifikat, skal du vedligeholde det ved af flyve regelmæssigt, og hvert andet år skal du have en  flyvetræningstime med en instruktør. Uanset om du har eget fly eller lejer fly, kan du få det til landets billigste pris i Midtjysk Flyveskole – er du medlem af Midtjysk Flyveklub, får du instruktørtimen gratis (klik her for at læse mere om klubben og priser for medlemsskab og flyleje).

Vil du vide mere?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om vores arbejdsområder, er du velkommen til at henvende dig. Vi ser frem til at høre fra dig, så vi sammen kan drøfte dine muligheder.